page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFlieder, Karel
dcdateaccessioned2017-07-17T14:09:29Z
dcdateavailable2017-07-17T14:09:29Z
dcdateissued1905
dcidentifier000563719
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13633
dcformatextent44 s.
dclanguagecze
dcpublisherB.A. Keil
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dctitleczePřísaha vyjevovací (juramentum manifestationis) v soudním řízení sporném
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Chrudimi
dcrightsopenaccess44 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN