SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHelfert, Josef Alexander
dcdateaccessioned2017-11-06T11:53:59Z
dcdateavailable2017-11-06T11:53:59Z
dcdateissued1857
dcidentifier000290246
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13717
dcformatextent287 s.
dclanguagecze
dcpublisherV kommissi u Františka Řivnáče
dcsubjectczeHus, Jan, asi 1371-1415
dcsubjectczeKatolická církev
dcsubjectczekatolicismus
dcsubjectczehusitství
dcsubjectczenáboženští reformátoři
dcsubjectczekřesťanská teologie
dcsubjectczereforma církve
dcsubjectengCatholicism
dcsubjectengHussitism
dcsubjectengreligious reformers
dcsubjectengChristian theology
dcsubjectengreform of the church
dcsubjectcze14. století
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dctitleczeMistr Jan Hus, aneb, Počátkové církevního rozdvojení v Čechách
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess287 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN