page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2017-12-08T09:32:25Z
dcdateavailable2017-12-08T09:32:25Z
dcdateissued1946
dcidentifier000313908
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13733
dcformatextent66 s.
dclanguagecze
dcpublisherStudijní oddělení ministerstva vnitra
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesprávní právo trestní
dcsubjectczeBenešovy dekrety
dcsubjectczekolaborace
dcsubjectczenacismus
dcsubjectczenárodní výbory
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeváleční zločinci
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal administrative law
dcsubjectengdecrees of president Benes
dcsubjectengcollaborationism
dcsubjectengNazism
dcsubjectengpeople’s councils
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengwar criminals
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeTrestání některých provinění proti národní cti podle dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb.
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN