page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWorel, Josef Oskar
dcdateaccessioned2017-12-13T14:22:44Z
dcdateavailable2017-12-13T14:22:44Z
dcdateissued1919
dcidentifier000573679
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13849
dcformatextent276 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectcze19. století
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengKingdom of Hungary
dctitleczeTrestní řád uherský : článek XXXIII. Zák. z r. 1896 s novelami
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN