page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-14T16:56:57Z
dcdateavailable2017-12-14T16:56:57Z
dcdateissued[1908]
dcidentifier000674972
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13909
dcformatextent27 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczemezinárodní právo procesní
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectenginternational procedural law
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dctitleczeO hlavním úkolu mezinárodního řízení sporného
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess27 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN