SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPavlíček, Antonín
dcdateaccessioned2017-12-15T07:56:08Z
dcdateavailable2017-12-15T07:56:08Z
dcdateissued1928]
dcidentifier000990720
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13949
dcformatextent15 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczešekové právo
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectenglaw of cheque
dcsubjectengGermany
dctitleczeNový zákon o šeku v říši Německé ze dne 11. března 1908 se zřetelem k ostatnímu zákonodárství, zejména k rak. zákonu ak nové uherské osnově
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatial[V Praze
dcrightsopenaccess15 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN