SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-02-28T10:22:55Z
dcdateavailable2018-02-28T10:22:55Z
dcdateissued1931
dcidentifier000276306
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13989
dcformatextent160 s.
dclanguagecze
dcpublisherM. Stieber
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczedemokracie
dcsubjectczemonarchie
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeEvropa střední
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengdemocracy
dcsubjectengmonarchy
dcsubjectengconstitution
dcsubjectengpublic law
dcsubjectengEurope, Central
dctitleczeDějiny veřejného práva v střední Evropě : nástin. Kniha první, Právo ústavní
dctitlealternativeczePrávo ústavní
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN