SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2018-03-02T13:12:13Z
dcdateavailable2018-03-02T13:12:13Z
dcdateissued1914
dcidentifier000563924
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14053
dcformatextent276 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním, tiskem Edv. Leschingra v Praze
dcsubjectczestát a právo -- Rakousko-Uhersko
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczemonarchie
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengmonarchy
dctitleczeRakouské zřízení státní. Díl I., Právo monarchické, základy dualismu a vyrovnání státoprávní
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN