page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2018-03-05T09:05:07Z
dcdateavailable2018-03-05T09:05:07Z
dcdateissued1908
dcidentifier000572318
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14069
dcformatextentxvi, 384 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dctitleczeSoustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Díl I., Část všeobecná
dctitlealternativeczeČást všeobecná
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. nezm. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN