page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2018-03-06T07:46:38Z
dcdateavailable2018-03-06T07:46:38Z
dcdateissued1928
dcidentifier000598332
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14109
dcformatextent253 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku čsl. právníků "Všehrd"
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitleczeStručný přehled zřízení správního
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN