SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-03-06T08:47:13Z
dcdateavailable2018-03-06T08:47:13Z
dcdateissued19--
dcidentifier001018509
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14153
dcformatextent53 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeodpovědnost za škodu
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeúředníci
dcsubjectengiability for damages
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengofficials
dctitleczeJe-li potřeba zákona o soukromoprávním ručení veřejných zřízenců po rozumu čl. 12 odst. 3 st. z. z. o moci výkonne?
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN