SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRýzler, Karel
dcdateaccessioned2019-02-20T08:27:03Z
dcdateavailable2019-02-20T08:27:03Z
dcdateissued1908
dcidentifier000555813
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14429
dcformatextent56 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatel B. Kočí
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczerozvod
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengdivorce
dctitleczeVznik, rozvod a rozloučení manželství : s dodatkem: O reformě práva manželského
dctitlealternativeczeO reformě práva manželského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN