SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKornel ze Všehrd, Viktorin
dccontributoreditorJireček, Hermenegild
dcdateaccessioned2019-02-22T11:30:39Z
dcdateavailable2019-02-22T11:30:39Z
dcdateissued1874
dcidentifier000074020
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14445
dcformatextentxxxii, 572 stran
dclanguagesla
dcpublisherSpolek českých právníků „Všehrd“
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczezemské desky
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglaw
dcsubjectengsources of law
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectengreliquiae tabularum terrae
dcsubjectengmunicipal law
dctitleslaO právích země české knihy devatery
dctitlealternativeslaM. Viktorina ze Všehrd O právích země české knihy devatery
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptioneditionVydání nové
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN