SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSaska, Leo František
dccontributoreditorGroh, František
dcdateaccessioned2019-07-25T07:19:19Z
dcdateavailable2019-07-25T07:19:19Z
dcdateissued1915
dcidentifier000290795
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14485
dcformatextentv, 268 s.
dclanguagecze
dcpublisherI.L. Kober
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczemytologie
dcsubjectczeŘecko
dcsubjectczeŘím (Itálie)
dcsubjectczehistory
dcsubjectengmythology
dcsubjectengGreece
dcsubjectengRome (Italy)
dctitleczeMythologie Řekův a Římanův
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition6. opr. a rozmnož. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN