page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZeman, Adolf
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:24Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:24Z
dcdateissued1928
dcidentifier000273424
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1486
dcformatextent572 s.
dclanguagecze
dcpublisherPokrok
dcsubjectczehnutí odporu
dcsubjectczelegionáři
dcsubjectczeČeskoslovensko -- dějiny
dcsubjectengresistance movements
dcsubjectengČeskoslovensko -- dějiny
dctitleczeCestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl IV.
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01