page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrál, Josef
dccontributoreditorGroh, Vladimír
dcdateaccessioned2019-10-03T12:28:12Z
dcdateavailable2019-10-03T12:28:12Z
dcdateissued1921
dcidentifier000310617
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14854
dcformatextentix, 303 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jednoty českých filologů
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczestátní režim
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengstate regime
dctitleczeStátní zřízení římské
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN