Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2053-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dcdateaccessioned2019-10-15T08:14:08Z
dcdateavailable2019-10-15T08:14:08Z
dcdateissued1931
dcidentifier000272301
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15206
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczejustiniánská kodifikace
dcsubjectczeromanistika
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengRomance studies
dctitleczeBerytské nauky v justiniánské kompilaci : (Cod. Just. 2, 4, 18)
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2053-01-01