Abstract(s)

Kniha obsahuje dopisy rakouského spisovatele a revolucionáře z roku 1848 Ferdinanda Kürnbergera z let 1848-1856.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKürnberger, Ferdinand
dccontributoreditorDeutsch, Otto Erich
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:48Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:48Z
dcdateissued1920
dcidentifier000272770
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1536
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje dopisy rakouského spisovatele a revolucionáře z roku 1848 Ferdinanda Kürnbergera z let 1848-1856.
dcformatextentx, 225 s.
dclanguageger
dcpublisherE.P. Tal & Co. Verlag
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitlegerBriefe eines politischen Flüchtlings
dctitlealternativeczeDopisy politického vězně
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessx, 225 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN