Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-10-21T07:20:03Z
dcdateavailable2019-10-21T07:20:03Z
dcdateissued1926
dcidentifier006386965
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15450
dcformatextent11 stran
dclanguagecze
dcpublisher
dcsubjectczekonkordáty
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectengconcordats
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dctitleczePoválečné konkordáty : (Z přednášky konané 22.IV. 1926 v "Právnické jednotě pro Slovensko" v Bratislavě)
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01