Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPliml, Josef
dcdateaccessioned2019-10-21T13:41:33Z
dcdateavailable2019-10-21T13:41:33Z
dcdateissued1937
dcidentifier000598310
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15582
dcformatextent175 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství
dcsubjectczeúzemní samospráva
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczeokresy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengregional administration
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSamospráva okresů v republice Československé : Výklad zákona o organisaci správy politické a řádu volení do okresů i zemí doplněný textem obou zákonů, jakož i jednacích řádů a judikaturou nejvyššího správního soudu
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01