Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTureček, Josef
dcdateaccessioned2019-11-20T13:26:43Z
dcdateavailable2019-11-20T13:26:43Z
dcdateissued1928
dcidentifier000303112
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15754
dcformatextent290 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczecírkevní soudy
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengmonografie
dctitleczePříspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01