SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRezek, Antonín
dccontributorauthorŠimák, Josef Vítězslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:51Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:51Z
dcdateissued1927
dcidentifier288290
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1596
dcformatextent273 s., [1] l. příl. : tabulky
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczekřesťanství -- dějiny
dcsubjectczelistiny
dcsubjectczeČesko -- dějiny -- 18.-19. stol.
dctitleczeListář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX. Část I., Do roku 1810
dctitlealternativeczeDo roku 1810
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess273 s., [1] l. příl. : tabulky
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN