Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2056-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVaněček, Václav
dcdateaccessioned2020-03-10T14:15:59Z
dcdateavailable2020-03-10T14:15:59Z
dcdateissued1933
dcidentifier000130652
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16162
dcformatextent111 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík a Kohout
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczekláštery
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenglaw
dcsubjectengmonasteries
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZáklady právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část první, Zakladatelská práva
dctitlealternativeczeZakladatelská práva
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2056-01-01