page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSeton-Watson, R. W.
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:25Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:25Z
dcdateissued1924
dcidentifier000292526
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1624
dcformatextent132 s.
dclanguageslo
dcpublisherFr. Borový
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenárodnostní menšiny
dcsubjectczeSlovensko
dctitlesloNové Slovensko
dctitlealternativeengNew Slovakia
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dccontributortranslatorRuppeldt, Fedor
dcrightsopenaccess132 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN