Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTureček, Josef
dcdateaccessioned2020-06-15T09:31:36Z
dcdateavailable2020-06-15T09:31:36Z
dcdateissued1936
dcidentifier000322260
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16454
dcformatextent26 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem knihtiskárny V. Helebrant
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprávnické fakulty
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfaculties of law
dcsubjectengstudy and teaching
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZnovu o pokusu škrtnouti vědní obor církevního práva na právnických fakultách československých : v podstatě předneseno na veřejném diskuzním večeru pořádaném Právní sekcí Akademické ligy studenské dne 16. ledna 1936
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01