Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDrachovský, Josef
dcdateaccessioned2020-10-09T07:56:22Z
dcdateavailable2020-10-09T07:56:22Z
dcdateissued1916
dcidentifier000622081
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17171
dcformatextent32 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Poradního sboru českých okresů
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfees
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoplatková novella o bezúplatných převodech majetkových : (otisk výkladu cís. nař. ze dne 15. září 1915 ř. z. č. 278, podaného v roč. 1915 "Věstníku Poradního sboru českých okresů v král. Českém", doplněný cís. nař. ze dne 30. prosince 1915 ř. z. čís. 1 ex 1916 a prováděcím nařízením ze dne 29. prosince 1915 ř. z. čís. 397)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01