page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRieger, František Ladislav
dccontributoreditorTraub, Hugo
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:49Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:49Z
dcdateissued1923
dcidentifier000305709
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1750
dcformatextentxxxi, 261 s.
dclanguagecze
dcpublisherSt. Kočí
dcsubjectczedějiny státu a práva
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitleczeŘeči Dra. Frant. Lad. Riegra. Díl I., 1868-1878 (s vynechanými řečmi z let 1848-1867)
dctitlealternativecze1868-1878 (s vynechanými řečmi z let 1848-1867)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessxxxi, 261 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN