SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDvouletý, Otto
dcdateaccessioned2020-11-30T15:51:11Z
dcdateavailable2020-11-30T15:51:11Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17822
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dctitleczeDoložka o rovné ochraně zákonů v ústavě Spojených států amerických
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/ModerniStat/7-1934-1/#1
dcdescriptionpagination1-11
dcdescriptionpdfpagerange1-11