Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2020-10-30T10:01:16Z
dcdateavailable2020-10-30T10:01:16Z
dcdateissued1931
dcidentifier000482991
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18375
dcformatextent124 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublishernákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczepřísaha
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengoath
dctitleczePoznámky k vývoji přísahy rozhodovací a doplňovací v právu kanonickém : současně odpověď na Dr. Turečka "Glosy o povaze některých přísah v kanonickém právu" 1930
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01