Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2031-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtafl, Adolf
dcdateaccessioned2020-11-05T08:17:31Z
dcdateavailable2020-11-05T08:17:31Z
dcdateissued1941
dcidentifier000310721
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18431
dcformatextent766 s. + + Dodatek (s. 40a-40g).
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczestavební právo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengbuilding law
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dctitleczeStavební řád pro Čechy s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2031-01-01