Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2031-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtafl, Adolf
dcdateaccessioned2020-11-05T08:22:51Z
dcdateavailable2020-11-05T08:22:51Z
dcdateissued1940
dcidentifier000310726
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18435
dcformatextentviii, 849 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczestavební právo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectczeSlezsko (Česko)
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengbuilding law
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengMoravia (Czechia)
dcsubjectengSilesia (Czechia)
dctitleczeStavební řády moravské a stavební řád slezský s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2031-01-01