Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKop, František
dcdateaccessioned2020-11-05T13:04:50Z
dcdateavailable2020-11-05T13:04:50Z
dcdateissued1947
dcidentifier000314335
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18515
dcformatextent27 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskařské a vydavatelské podniky Čs. strany lidové
dcsubjectczeKatolická církev. Arcidiecéze olomoucká
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczearcibiskupové
dcsubjectengreligion
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengarchbishops
dctitleczeTrvá dosud právo metropolitní kapituly olomoucké voliti arcibiskupa ?
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01