Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKop, František
dcdateaccessioned2020-11-06T08:58:41Z
dcdateavailable2020-11-06T08:58:41Z
dcdateissued1941
dcidentifier000318431
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18563
dcformatextent124 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkev
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczemonarchie
dcsubjectczeItálie
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengreligion
dcsubjectengchurch
dcsubjectengmonarchy
dcsubjectengItaly
dctitleczeVývoj metropolitní pravomoci v církvi západní : příspěvek k dějinám monarchického zřízení církevního. Díl 1., Obyčejový a zákonný podklad ústavy metropolitní, začátky její závislosti na moci papežské
dctitlealternativeczeObyčejový a zákonný podklad ústavy metropolitní, začátky její závislosti na moci papežské
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01