Abstract(s)

Obsah: 1. Pojem podvodu; 2. Podvod v právu kanonickém; 3. O charakteru manželské smlouvy podle kanonického práva; 4. Podvod při uzavření manželství; 5. Přehled literatury; 6. Protestantské církevní právo; 7. Moderní světské zákonodárství.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2025-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHobza, Antonín
dcdateaccessioned2020-11-09T09:43:18Z
dcdateavailable2020-11-09T09:43:18Z
dcdateissued1908
dcidentifier000490673
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18671
dcdescriptionabstractczeObsah: 1. Pojem podvodu; 2. Podvod v právu kanonickém; 3. O charakteru manželské smlouvy podle kanonického práva; 4. Podvod při uzavření manželství; 5. Přehled literatury; 6. Protestantské církevní právo; 7. Moderní světské zákonodárství.
dcformatextent75 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Kirchheim & Co.
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeevangelická víra
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengEvangelical faith
dctitlegerBetrug bei der Eheschliessung nach kanonischen Recht unter Berücksichtigung des evangelischen Kirchenrechts sowie der modernen weltlichen Gesetzgebung
dctitlealternativeczePodvod při uzavírání manželství podle práva kanonického při zohlednění evangelického církevního práva a moderního světského zákonodárství
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialMainz
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2025-01-01