page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherRádl, Zdeněk
dcdateaccessioned2020-11-18T09:13:31Z
dcdateavailable2020-11-18T09:13:31Z
dcdateissued1937
dcidentifier000291617
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18879
dcformatextentviii, 248 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Československého Kompasu
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní soudnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengjudicial review of administrative acts
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNejvyšší správní soud : komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164 Sb. z. a n. o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní vyhláškou ze dne 16. července 1937, číslo 191 Sb. z. a n.
dctitlealternativeczeNejvyšší správní soud : zákon a jednací řád 1937
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01