page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeyrovský, Leopold
dccontributoreditorSommer, Otakar
dccontributoreditorVážný, Jan
dcdateaccessioned2020-11-20T13:19:51Z
dcdateavailable2020-11-20T13:19:51Z
dcdateissued1927
dcidentifier000334556
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19247
dcformatextentxiv, 656 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczesubjekty práva
dcsubjectczesystém práva
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectengbonds
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengsources of law
dcsubjectenglegal proceedings
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectenglaw of obligations
dctitleczeDějiny a systém soukromého práva římského
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcdescriptionedition6. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN