page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherVacek, Josef
dcdateaccessioned2020-11-20T14:44:36Z
dcdateavailable2020-11-20T14:44:36Z
dcdateissued1922
dcidentifier000481768
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19267
dcformatextent80 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem čas. Právník
dcsubjectczeřímskokatolické náboženství
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectengRoman Catholic religion
dcsubjectengCatholic churches
dctitleczeOrganisace církve římsko-katolické
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN