SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-12-02T13:24:01Z
dcdateavailable2020-12-02T13:24:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19662
dclanguagecze
dcsubjectczezemské zastupitelstvo
dctitleczeOhrožení liberálních stavů proti jmenování členů zemských zastupitelstev
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CeskePravo/11-1929-1/#4
dcdescriptionpagination6-7
dcdescriptionpdfpagerange1-2