SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2020-12-02T16:34:08Z
dcdateavailable2020-12-02T16:34:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19674
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanský zákon
dcsubjectczeobchodní zákon
dcsubjectczetrhová smlouva
dcsubjectczekupní smlouva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeO hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové smlouvě (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-6/#3
dcdescriptionpagination42-46
dcdescriptionpdfpagerange1-5