SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2020-12-02T15:46:40Z
dcdateavailable2020-12-02T15:46:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19698
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanský zákon
dcsubjectczeobchodní zákon
dcsubjectczetrhová smlouva
dcsubjectczekupní smlouva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové smlouvě
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-3/#2
dcdescriptionpagination18-20
dcdescriptionpdfpagerange1-3