page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHus, Jan
dccontributorotherFlajšhans, Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:33Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:33Z
dcdateissued1906
dcidentifier000619879
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/198
dcformatextents. 502-775
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Jaroslava Bursíka
dcsubjectczenáboženství
dctitleczeSpisy M. Jana Husi. Č. 6, Super IV sententiarum. III.
dctitlealternativelatSuper IV sententiarum
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccesss. 502-775
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN