SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWiesenberger, Emil
dcdateaccessioned2020-12-02T15:46:19Z
dcdateavailable2020-12-02T15:46:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19770
dclanguagecze
dcsubjectczepoplatkové právo
dcsubjectczenarovnání
dcsubjectczedělení spoluvlastnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeKapitoly z práva poplatkového, zasahující do činnosti notářů (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-2/#3
dcdescriptionpagination13-14
dcdescriptionpdfpagerange1-2