SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda
dcdateaccessioned2020-12-02T10:33:27Z
dcdateavailable2020-12-02T10:33:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19793
dclanguagecze
dcsubjectczevědecký sjezd
dcsubjectczenotáři
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDruhý vědecký sjezd československých právníků v Brně
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/7-1925-4/#1
dcdescriptionpagination27-28
dcdescriptionpdfpagerange1-2