SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHladký, František
dcdateaccessioned2020-12-02T16:49:26Z
dcdateavailable2020-12-02T16:49:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19869
dclanguagecze
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeO pracích obecních a obvodních notářů v soukromoprávních věcech stran
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/14-1932-10/#1
dcdescriptionpagination67-69
dcdescriptionpdfpagerange1-3