SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeinitz, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-12-02T09:57:30Z
dcdateavailable2020-12-02T09:57:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19874
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczesvěřenství
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengentail
dctitleKritické poznámky k vládnímu návrhu zákona o zrušení svěřenství. Tisk č. 4046
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/5-1923-2/#2
dcdescriptionpagination11-13
dcdescriptionpdfpagerange1-3