SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLiska
dcdateaccessioned2020-12-02T11:26:46Z
dcdateavailable2020-12-02T11:26:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19883
dclanguagecze
dcsubjectczejazykový zákon
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleJak bude notář vykonávati za nynějšího jazykového práva svoji činnost v §1. not. řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové? (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/9-1927-7/#1
dcdescriptionpagination53-56
dcdescriptionpdfpagerange1-4