SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymouse
dcdateaccessioned2020-11-25T17:02:01Z
dcdateavailable2020-11-25T17:02:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19985
dclanguagecze
dcsubjectczeprávnické studium
dcsubjectczeosnovy ministerstva školství
dcsubjectenglaw study
dcsubjectengministry of Education curriculum
dctitleczeOsnovy vypracované ministerstvem školství a národní osvěty o reformě právnického studia
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/13-1934-1/#2
dcdescriptionpagination3-19
dcdescriptionpdfpagerange1-17