page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJireček, Hermenegild
dccontributoreditorJireček, Hermenegild
dcdateaccessioned2016-08-11T12:12:00Z
dcdateavailable2016-08-11T12:12:00Z
dcdateissued1888
dcidentifier000293643
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/202
dcformatextentvi, 596 s.
dclanguagecze
dclanguageger
dcpublisherNákladem F. Tempského
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dctitleczeObnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého
dctitlealternativegerVerneuerte Landes-Ordnung des Erb-königreichs Böhmen : 1627
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessvi, 596 s.