SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLanger, Leopold
dcdateaccessioned2020-11-30T07:54:12Z
dcdateavailable2020-11-30T07:54:12Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20817
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSbírka rozhodnutí pracovních soudů
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/16-1937-6/#1
dcdescriptionpagination77-78
dcdescriptionpdfpagerange1-2