Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2034-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudník, Josef
dcdateaccessioned2020-11-30T09:51:42Z
dcdateavailable2020-11-30T09:51:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21156
dclanguagecze
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczemezinárodní smlouvy
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectenginternational law
dctitleczeNěkolik poznámek k zákonu o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-4/#1
dcdateembargoend2034-01-01
dcdescriptionpagination49-51
dcdescriptionpdfpagerange1-3